Zathe Stilgelegen

Sathe Stilgelegen, de boerderij van familie Van der Sluis
Sathe Stilgelegen, de boerderij van familie Van der Sluis

Meine en Zwaantje waren van tot boer en boerin op Zathe Stilgelegen, no. 8 in Nijega (HON). Inderdaad geen straatnaam, want dat was in die tijd nog lang niet overal ingevoerd. Deze boerderij lag in de Groote Noordwolder Veenpolder tussen Nijega en Oudega. Deze polder groot 879 ha, was rond 1835 ontstaan na vervening. Rond 1870 was de polder helemaal in cultuur gebracht. De boerderij dateert uit 1863. Dit stond tenminste met zwarte dakpannen in het verder rode pannendak aan de kant van Nijega. Delen van de boerderij zijn waarschijnlijk veel ouder geweest gezien de kenmerken en inkepingen in het gebint.

Landerijen Sathe Stilgelegen
De beschrijving van de weilanden staat in de legenda van de kaart. Met dank aan omke Willem.

De boerderij werd voor de grap wel Zathe Stilgelegen genoemd. Stil was het daar zeker, want een weg naar de boerderij bestond in die tijd nog niet. Alle zware transport, zoals melkbussen en veevoer gebeurde per lorrie. Eerst werd deze over het smalspoor getrokken door een hond. Na de veranderde wetgeving, bestond de aandrijving uit een benzinemotor.

In de lange bûthúsgang was plaats voor 22 koeien. Tegen de achtermuur van de boerderij konden nog eens 6 koeien staan. Hiernaast was tegen de schuur aan de plaats van het kippenhok. Aan de kant van de golle was hier tegenover nog een rij voor 6 stuks jongvee. In de tijd van Meine en Zwaantje werd al het werk op het land met paarden gedaan. In de schuur was daarom een stal voor twee paarden. Verder waren er natuurlijk nog varkens, schapen en twee zoons hadden ook een aantal eenden en ganzen.

gebouwen0011agebouwen0011c

Zoon Fekke nam de boerderij over van Meine en Zwaantje. Toen waren de paarden al vervangen door een Hanomag tractor. Helaas was de bouwkundige staat van de boerderij dusdanig slecht, dat Fekke en Anna op 18 september 1965 al boelgoed hielden, waarna de boerderij verkocht werd aan de Ruilverkaveling. De landerijen zijn deels eerst voor zanddepot  gebruikt, voor de aanleg van een weg door de polder. Daarna heeft de ruilverkaveling de landerijen gebruikt in de herverkaveling en is de boerderij uiteindelijk gesloopt door deze in brand te steken. Sinds de ruilverkaveling ligt in de Grote Noordwolder Veenpolder een asfaltweg, de Algemiene Wei. Bij de eerste bocht, aan de kant van Elahuizen, staan nog steeds een paar van de bomen, die vroeger voor de boerderij stonden.