Wie zijn wij?

Het initiatief voor het beter bewaren en op een moderne manier voor de hele familie ontsluiten van de foto’s en documenten van Meine en Zwaantje uit ‘de koffer’, komt van Meine van der Sluis, zoon van Fekke en Anna. Het doel is niet het toe-eigenen van familie-eigendommen, maar op deze manier twee vliegen in één klap te slaan: Beter bewaren van de familiedocumenten en ze meteen ook beter toegankelijk maken voor de familie.

Zolang de kosten niet uit de hand lopen stel ik de website helemaal gratis ter beschikking van de familieleden. Misschien dat we ooit een kleine jaarlijkse bijdrage gaan vragen voor de toegang tot het besloten deel. Vrijwillige bijdragen zijn uiteraard altijd welkom. Zie de pagina met Kosten voor de éénmalige en jaarlijkse kosten.

Voor deze website is al heel wat werk verzet. De foto’s en documenten zijn één voor één in gescand. Vervolgens zijn foto’s en documenten beter gearchiveerd in de koffer. Hieraan hebben de volgende familieleden meegewerkt:

  • Meine van der Sluis, zoon van Wim en Janny: scannen grote partij losse foto’s. 
  • Age van der Sluis, zoon van Fekke en Anna: scannen resterende foto’s, voornamelijk de fotoboeken.
  • Anna van der Sluis, dochter van Meine en Carolien: grafisch ontwerp, thema-aanpassingen, pagina’s opvoeren, contactformulier, menu’s, integratie fotoalbum.
  • Meine van der Sluis, zoon van Fekke en Anna: Scannen eerste en oudste  foto’s, archiveren van de foto’s en documenten in de koffer. Ontsluiten foto’s en documenten op de website. Eindcontrole en regie.