Nalatenschap foto’s en documenten

De aanleiding tot het maken van deze site was de herontdekking van een koffer met foto’s en documenten. Na het overlijden van zijn ouders nam de oudste zoon, Titte van der Sluis het initiatief om alle foto’s en documenten uit de nalatenschap in een koffer te verzamelen. Deze koffer kon dan rouleren langs zijn broers en zussen. Zelf was ik de koffer een beetje uit het oog verloren. Maar toen deze weer eens bij zijn ouders kwam, bleek dit een rijke bron met foto’s, documenten, e.d. uit het leven van pake Meine en beppe Zwaantje.

Helaas ontdekten we, dat niet alles meer in even goede staat verkeerde. Het idee ontstond al snel om alles beter te bewaren en te archiveren. De foto’s in combinatie met tekst, beschreven herinneringen, genealogie, enz. is natuurlijk interessant voor (een deel van) de pake- en beppesizzers van Meine en Zwaantje. Om dit materiaal ook voor toekomstige generaties in stand te houden moest er wel wat gebeuren. Tegelijkertijden vonden wij dat de toegankelijkheid wel gelijk of zelfs beter zou moeten worden. Nadat de koffer van oom Titte en de eerste ideeën voor een web-site op een familiereünie warm onthaald werden, moest het er toch maar van komen.

Archiveren en scannen

De afgelopen jaren hebben verschillende familieleden geholpen om foto’s en documenten uit de koffer te scannen.

Om alles beter te archiveren zijn mappen, fotoalbums en hoesjes aangeschaft. Bij de fotoboeken waar geen schutblad aanwezig was, is dat toegevoegd. Alle losse foto’s zijn nu netjes opgeborgen en zijn goed zichtbaar in plastic mapjes. Elke vingerafdruk of (koffie)vlek zorgt er immers voor dat de kwaliteit achteruit gaat.

Ondanks de grotere mappen, past alles nog steeds in de koffer waar Titte van der Sluis dit familiebezit destijds in verzamelde.