Genealogie

Fan wa bist do der ien?

Als kind vond je dat vroeger niet een bijzondere vraag. Wie je ouders zijn of je pake en beppe wist je natuurlijk wel te vertellen. ‘Soa bist do ien fan Fekke en Anna? Do bist ek al in hiele fint’, of zo iets kon je dan als antwoord terug verwachten. Maar verder ging je kennis over je voorouders ook niet en eigenlijk interesseerde je dat ook niet echt. Als je ouder wordt, begin je echter toch nieuwsgieriger te worden naar je voorouders. Zo verging het mij tenminste.

Het eerste resultaat is op deze pagina’s te vinden:
Via de index van personen kun je alle personen in de Genealogie vinden. Via de normale zoekmogelijkheid op een pagina kun je de juiste persoon vinden.

Hoe kun je het handigste zoeken:

  • Het mooiste is doorklikken vanaf de pagina van pake Meine (Tittes) van der Sluis. Ga naar de pagina van: Meine van der Sluis.
  • Een andere mogelijkheid is om te zoeken in de index met alle persoonsnamen. Op die manier kun je jezelf, je kinderen of je (voor)ouders vinden. Ga naar de pagina met de: Index van personen

Beide linken vind je ook weer terug in het menu.

De pagina’s die vervolgens worden geopend zijn nog niet helemaal naar wens. Deze plugin geeft de gegevens uit mijn genealogieprogramma wel weer. Soms staan er nog Engelse termen in en ook de aanduiding voor Man of Vrouw, M of F is deels Engels. Maar het is mij gelukt om een Nederlandse vertaling voor de leverancier van deze plugin te maken. In de loop van dit jaar zal ik de vertaling nog wat bijschaven en de leverancier heeft toegezegd sommige teksten ook nog vertaalbaar te maken.

Als jullie fouten ontdekken of toevoegingen aan de genealogie hebben hoor ik het graag. Tot mijn eigen generatie ben ik redelijk bij. Maar van de jongste generaties heb ik geen gegevens. Ik ben blij met elke toevoeging die je mij per mail stuurt.